Digitalizace všech školních kronik ukončena (neděle 31. květen 2020)

Digitalizace všech školních kronik úspěšně skončila v květnu 2020.
Níže v odkazech naleznete zdigitalizovanou historii školy ze školních kronik od roku 1882 do roku 2019.

Zapsal: Marek Šimoňák, ředitel základní a mateřské školy

KRONIKY ŠKOLY


KRONIKA ŠKOLY OLŠANSKÉ

– Kronika začíná školním rokem 1882-1883. Obsahuje 299 stran a končí rokem 1953.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměstnanci Státního okresního archivu v Prostějově).


ŠKOLNÍ KRONIKA

– Počíná zápisem 1. září 1940, řídícím učitelem Antonínem Navrátilem. Na 70ti stránkách naleznete počty žáků, fotografie, zápisy a související dobové informace. Poslední stránky obsahují úmrtní list jednoho z žáků a učitele z roku 1967.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměstnanci Státního okresního archivu v Prostějově).


KRONIKA MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V OLŠANECH

– Kronika začíná školním rokem 1939-1940. Obsahuje i dobové fotografie žáků, učitelského sboru i souvisejících událostí. Končí školním rokem 1969-1970. Dokument obsahuje 252 stran.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměstnanci Státního okresního archivu v Prostějově).


KRONIKA ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÉ ŠKOLY V OLŠANECH

– Kronika začíná školním rokem 1970-1971. Obsahuje 396 stran a končí školním rokem 1996-1997.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměstnanci školy Jitka Krajíčková, Monika Vožďová a Marek Šimoňák).


KRONIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OLŠANECH

– Kronika začíná školním rokem 1997-1998. Obsahuje 192 stran a končí školním rokem 2010-2011. 
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměstnanci školy Jitka Krajíčková, Monika Vožďová a Marek Šimoňák).


KRONIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OLŠANECH

– Kronika začíná školním rokem 2011-2012. Obsahuje 171 stran a končí školním rokem 2018-2019. 
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměstnanci školy Jitka Krajíčková, Monika Vožďová a Marek Šimoňák).