Digitalizace kroniky Základní školy Olšany u Prostějova (čtvrtek 29. srpen 2019)

S digitalizací kroniky bylo započato v srpnu 2019. Na digitalizaci se podílejí Jitka Krajíčková, Monika Vožďová a Marek Šimoňák. Digitalizace této kroniky by měla být ukončena v červnu 2020.

Školní rok 1970/1971 

Školní rok 1971/1972

Školní rok 1972/1973

Školní rok 1973/1974

Školní rok 1974/1975

Školní rok 1975/1976

Školní rok 1976/1977

Školní rok 1977/1978

Školní rok 1978/1979

Školní rok 1979/1980

Školní rok 1980/1981

Školní rok 1981/1982

Školní rok 1982/1983

Školní rok 1983/1984

Školní rok 1984/1985

Školní rok 1985/1986

Školní rok 1986/1987

Školní rok 1987/1988

Školní rok 1988/1989

Školní rok 1989/1990

Školní rok 1990/1991

Školní rok 1991/1992

Školní rok 1992/1993

Školní rok 1993/1994

Školní rok 1994/1995

Školní rok 1995/1996

Školní rok 1996/1997