Digitalizace kroniky Základní školy Olšany u Prostějova (čtvrtek 29. srpen 2019)

S digitalizací kroniky bylo započato v srpnu 2019. Na digitalizaci se podílejí Jitka Krajíčková, Monika Vožďová a Marek Šimoňák. Digitalizace této kroniky by měla být ukončena v červnu 2020.

Školní rok 1970/1971 

Školní rok 1971/1972

Školní rok 1972/1973

Školní rok 1973/1974