IX.


Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

Ostatní předměty – přes GoogleClassroom – popřípadě individuální konzultace s vyučujícím po domluvě.


DISTANČNÍ VÝUKA ROZVRH OD 19.10. DO 23.10. 2020

9.třída

Úterý (20. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  -Anglický jazyk

9:00 – 9:45 – Matematika

10:00 – 10:45 – Český jazyk

 

Čtvrtek (22. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  – Matematika

9:00 – 9:45 – Český jazyk

10:00 – 10:45 – Anglický jazyk

 

Pátek (23. 10.) – online výuka

10:00 – 10:45  – Německý jazyk

 

Ostatní dny – práce na pracovních listech, plnění úkolů přes aplikaci Google Classroom, Meet, Gmail, apod.

Žáci si založí své portfolio

 

Český jazyk 


Matematika


Anglický jazyk 


Německý jazyk 


Zeměpis


Přírodopis


Dějepis


Chemie 


Informatika


Fyzika


Výchovy