Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

AJ4_1: https://meet.google.com/wti-fuvz-zcf

 AJ4_2  ÚT 10-10:45, ČT 8- 8:45 Odkaz platný na všechny následující hodiny.

Anglický jazyk 1. skupina (Mgr. Kozel)


Anglický jazyk 2. skupina (Mgr. Čajková)


13. 11.

Pondělí 16. 11.:

ČJ – uč. str. 32/3 písemně, 32/4 ústně, PS 31/4

M – uč. str. 32/17 ústně, 32/19 písemně, 33/4 písemně

VL – přečíst str. 18, do sešitu nakreslit značky ze str. 19 (přírodní zajímavosti a historické pamětihodnosti)

 

Středa 18. 11.:

ČJ – uč. str. 33/1 písemně

M – uč. str. 33/5 písemně se zkouškou, 34/7, 8 ústně

 

Čtvrtek 19. 11.:

ČJ – uč. str. 33/3 písemně, 33/4 procvičit ústně, PS 32 celá

M – uč. str. 33/12 písemně, 33/14 ústně

– str. 16 – bezobratlí – opakovat


6. 11.

9.11.2020
Jč:
učeb. str.31/Rozlišuj opiš
str.31/1 doplň ústně
Ps: str.27/1,2
M:
učeb: str.27/41,42,43
Ps: str.26/1,2

10.11.2020
Jč:
učeb: str.31/2 napiš
str.31/3 tvoř slovesa ústně
Ps :str.28/3
Matematika
učeb: str.28/44,45,46 pomocný papír
str,28/47 do sešitu
PS : str.26/3,

11.11.2020

Jč:
učeb: str.31/ 4 napiš
Ps. str.28/4
Matematika
učeb: str.28/ 53,55 do sešitu
PS: str.26/5,6

12.11.2020

Matematika
učeb: str. 28/5O
Ps:
str.27/7,8
Jč.
učeb : str.32/ opiš Rozlišuj
str.32/1 pracuj dle zadání
Ps: str. 29/1

13.11.2020
Jč:
učeb.: str. 32/2 ústně
Ps: str.29/2.3

Matematika:
učeb: str. 30/1,2,3,6 ústně
str.3O/ 14 do sešitu
PS: str. 28/1,2,3


 

Zadáno 2.11.2020

Pondělí 2.11.2020 :    Jazyk český  – učebnice str.28/4 – písemně

                                                                       srt.28/5 – ústně

                                                 Ps: str.24/4,5

                      Marematika-učebnice str.26/ 28,29,30 počítej jako chytrou hlavu

                                                                    str.26/ 31 přerýsuj do sešitu a vypočítej

                                                 Ps: str. 24/ 8, 10

                    Vlastivěda:   na YouTube se pokus vyhledat T.G.Masaryk staleté kořeny

                                            koukej, poslouchej

Úterý 3.11.2O2O

                         Jazyk český – učebnicestr.30/1 písemně

                                                    Ps: Str 24/5

                             Matematika: učebnice str 26/32,33 do sešitu, PS 25/1, 2, 3

Středa 4.11.2020

                     Jazyk český – učebnice   str.30/2  opiš do sešitu

                      Matematika –  Ps: str.25/ 4, 6

 

Čtvrtek 5.11.2020

                         Jazyk český – učebnice str.30   opiš do sešitu Rozlišuj

                                                                         str.30/3 ústně, do sešitu napiš 5 vytvořených slov

                                                  Ps.str.25/3,4

                            Matematika: učebnice str.27/35 do sešitu

                                                     Ps: str.25/ 7, 8

 

Pátek 6.11.2020

                             Jazyk český – učebnice str.3O/ 4 napiš

                                                                                str30/5 ústně 

                                                         Ps. str 26/6 

                              Matematika – učebnice str.27/39,40 

                                                           Ps: str.25/ 9,1O


Zadáno 22.10.

ČJ – uč. str. 28/1 ústně, 28/2, 3 písemně, do sešitu opsat ROZLIŠUJ (celé)

M – PS – 24/6,7, uč. str. 25/22 písemně, pouze výpočty (bez slovních úloh)


Zadáno 21. 10.

ČJ – PS – 23/1, 2, uč. str. 27/7, 8 – ústně, 27/7 vypiš věty s mi, my
M – uč. str. 25/17, 18, 19, 20 – ústně, PS – 10/13, 14

Zadáno 20. 10.

ČJ – PS – 22 celá, uč. str. 27/4, 5 ústně, 27/6 písemně do sešitu
M – uč. str. 24/12, 13, 14, 15 ústně, PS – 10/10, 11, 12
Čtení – vyberte si doma nějakou knížku a každý den alespoň půl hodiny čtěte

V průběhu týdne můžete procvičovat na těchto internetových stránkách:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php (vyberete 1. stupeň, třídu a cvičení, klidně procvičujte učivo 3. třídy)

umimecesky.cz


 

DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH 19. 10. – 23. 10. 2020

4. třída:

Kontakt na TU: B. Dobrovolná – 777 98 32 31

On-line výuka:

Pondělí (19. 10.): 9:00 – 9:45 – Český jazyk meet.google.com/bui-wqyk-gyv

Čtvrtek (22. 10.): 10:00 – 10:45 – Anglický jazyk

AJ 4_1 (Mgr. Kozel) https://meet.google.com/wti-fuvz-zcf

AJ4_2 (Mgr. Čajková) http://meet.google.com/emu-jwmu-asj

Pátek (23. 10.): 9:00 – 9:45 – Matematika meet.google.com/zdv-ksme-mab

Ostatní dny – práce na pracovních listech. Žáci si založí své portfolio.