Rozvrh distanční výuky v týdnu od 16. 11. 2020 ZMĚNA 


 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

Odkaz na Meet – online výuka ČJ, M – pondělí, úterý, čtvrtek: https://meet.google.com/atd-dpru-wzj?authuser=1
Rozdělení do skupin dle dělení na AJ.

PRV3 ST 9h: http://meet.google.com/jgd-wjec-qfb

AJ3_1: https://meet.google.com/off-nhwt-jmv

AJ3_2  PO 10-10:45, ÚT 8- 8:45 Odkaz platný na všechny následující hodiny.

Anglický jazyk 1. skupina (Mgr. Kozel)


Anglický jazyk 2. skupina (Mgr. Čajková)


Zadáno 16. 11. 2020

Pondělí 16. 11. 2020 

 • český jazyk – ONLINE HODINA -VYJMENOVANÁ SLOVA – zápis vyjmenovaných slov do našeho nového sešitu vyjmenovaná slova, povídání o jednotlivých slovech
 • matematika – pracovní list násobilka 9 – vyrobit si pomůcku na násobení a dělení  9, pracovní list strana 5 – násobení a dělení 9 – sloupečky 17, 18, 19, 20

 

Úterý – volno

 

Středa 18. 11. 2020 

 • český jazyk  – pracovní list strana 29 celá, sloveso být, přichystat na čtvrtek sešit na vyjmenovaná slova, do něj na dvoustranu nalepit kopie s vyjmenovanými slovami s obrázky, kde budeme ve čtvrtek dokola doplňovat slova příbuzná (jedná se o stránky, které jsou dole číslované 4, 5, 6, 7 
 • matematika – pracovní list strana 6 – sloupečky 21 , 22, 23, 24, strana 7 sloupečky 25, 26

 

Čtvrtek 19. 11. 2020

 • český jazyk – ONLINE HODINA – slova příbuzná – pracovní list strana 30 celá, strana 31 celá, PS hravá čeština strana 22 
 • matematika – strana 7 – sloupečky 27 , 28 ,strana 8 sloupečky 29, 30 

 

Pátek 20. 11. 2020 

 • český jazyk – barevná čeština kopie strany 14, 17, 19
 • matematika  – strana 8 sloupečky 31, 32, strana 9 sloupečky 33 , 34 , 35 , 36 

 

Čtení – stránky o vyjmenovaných slovech (Úbytek, Bystrost, Obyvatel, Nábytek, Byt) – každý den jeden z textů – číst nahlas alespoň 2x  


Zadáno 9. 11. 2020

Pondělí 9. 11. 

Čeština – ONLINE HODINA – pracovní list “nauka o slově” strana 24 “SYNONYMA” (celá strana dle zadání cvičení), strana 25 “SLOVA PROTIKLADNÁ” (celá strana dle zadání; 1 b) můžete vytvořit doma v rámci výtvarky a pracovních činností a poslat fotku :))). Pracovní list – barevná čeština strana 12 (slova souznačná, slova protikladná); PS hravá čeština strana 17, 18

Matematika – ONLINE HODINA  – začínáme násobilku “8” – řekneme si násobky 8, do sešitu nakreslit velkou 8, do ní vepsat násobky čísla 8, vytvořit si pomůcku na násobilku 8 a vypracovat pracovní list “násobilka 8”

 

Úterý 10. 11. 

Čeština – ONLINE HODINA” – pracovní list – slova příbuzná – kořen, předpona, přípona – strana 26  ( celá strana dle instrukcí); strana 28 cvičení 1; pracovní sešit hravá čeština strana 19

Matematika – ONLINE HODINA – PL strana 20 “násobení osmi” – celá, strana 21 – celá

 

Středa 11. 11.

Čeština – sloh – PS hravá čeština strana 77 

Matematika – geometrie – pracovní sešit hravá matematika strana 39, 40 celá

 

Čtvrtek 12. 11.

Čeština – ONLINE HODINA – pracovní list – strana 27/ 2, 3, strana 28 celá; pracovní sešit hravá čeština strana 21

 • pracovní list barevná čeština – strana 13 

Matematika – ONLINE HODINA – pracovní list “dělení osmi” strana 22 – celá, strana 23 – celá 

 

Pátek 13. 11. 

Čeština – pracovní list hravá čeština strana 20. Tento den věnujte přípravě sešitu na VYJMENOVANÁ SLOVA, která nás čekají od dalšího týdne. Prosím, připravte si velký (A4) linkovaný sešit (děti mají navíc z těch, které dostali na začátku školního roku), na vnější stranu sešitu si na přední stranu nalepte vyzdobený list “vyjmenovaná slova s myškou”  a na zadní stranu si vyzdobte list se všemi vyjmenovanými slovy, nezapomeňte si sešit podepsat 🙂

Matematika – pracovní list strana 24 – celá; procvičování násobilky, pracovní list s příklady

 

Čtení: od tohoto týdne přidáme, denně číst 15 minut hlasitého čtení

 

K dotazu ke knížkám ke čtenářskému deníku: kniha o rozsahu nejlépe 60 stran, ale tak, aby v knížce nepřevažovaly obrázky 🙂 


Zadáno 2. 11. 2020

Pondělí 2. 11. 2020 

ČJ – (ONLINE HODINA) – kopie strana 20 – mohou psát do papíru, ale připravit i sešity, cvičení 1, ústně + písemně, 2 – napsat do sešitu nejdřív všechna slova přečíst, napsat si slova nadřazená (jako název sloupce) a pod něj zařadit slova podřazená, 3 – ústně 

 • pracovní list slunce

MA –    nakreslit do sešitu velkou 7 a napsat do ní její násobky( 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70) – jako jsme dělali u jiných čísel

 • vyrobte si doma pomůcku na násobilku 7 – viz přiložené kopie, děti postup znají – s barevným kolem na násobení – ve spodní části je bílé kolečko s lepidlem, nahoře je zelené s panáčkem, které je nastříhané, pomůcka na dělení – černobílá kopie, kde je panáček dole a nahoře je nastříhané kolečko s lepidlem, na místo lepidla
  napíšete : 7
 • pracovní list násobilka 7

 

Úterý 3. 11. 2020

ČJ – (ONLINE HODINA) – kopie strana 21 – opět připravit sešit i kopii – cvičení 1 dle zadání do sešitu, 2 – ústně, 3 na kopii/do sešitu 

 • PS hravá čeština strana 16

MA – (ONLINE HODINA) násobení a dělení 7 – kopie se sloupečky 73, 74, 75, 76 (přichystat kopii k online hodině) 

 

Středa 4. 11. 2020 

ČJ – SLOH – Ps slohová výchova – strana 17 +18; PS hravá čeština strana 78

MA – kopie sloupečky 77, 78, 79, 80

 

Čtvrtek 5. 11. 2020 

ČJ – (ONLINE HODINA) – kopie strana 22 – opět připravit sešit i kopii – cvičení 4 ústně, 5 – ústně, 6 doplnit do kopie, 7 ústně

     -. kopie strana 23 – cv 8 – ústně, 9 – ústně, 

MA– (ONLINE HODINA) násobení a dělení 7 – kopie sloupečky 81, 82, 83, 84

 

Pátek 6. 11. 2020 

Čj – kopie – nauka o slově strana 23 -cvičení 10 – písemně do sešitu, 11 + 12 do kopie

ČJ – kopie – Karel Čapek: Pohádka vodnická  – obě strany 16 + 17

 

MA – geometrie – kopie (viz soubor) strana 57 celá strana ústně

                                    strana 58 ústně (u cvičení 5 zapsat do kopie či sešitu), část s modrým vykřičníkem do sešitu geometrie 

                                                         59/ 6, 7, 8, 9, 10 (zde použijte hodnotu AB = 60 mm), 11  

 

Čtení – připomínám, že k 20. 10. 2020 měly děti odevzdávat zpracovaný čtenářský deník na nějakou zvolenou knihu, prosím v měsíci listopadu vyberte knihu jinou (může být ta, kterou máte číst denně alespoň 10 nahlas); stále platí číst libovolnou volbu alespoň 10 minut denně hlasitého čtení


DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH 19. 10. – 23. 10. 2020

3.třída:

Kontakt na TU: V. Kosinová – v.kosinova@zsolsany.cz

On-line výuka:

Pondělí (19. 10.): 9:00 – 9:45 – Český jazyk  meet.google.com/wsc-mcrf-tzz
Čtvrtek (22. 10.): 9:00 – 9:45 – Matematika  meet.google.com/ghc-pput-kgg
Pátek (23. 10.): 11:00 – 11:45 – Anglický jazyk

AJ 3_1 (Mgr. Kozel) https://meet.google.com/off-nhwt-jmv

AJ 3_2 (Mgr. Čajková) http://meet.google.com/neq-ksix-xsm

Ostatní dny – práce na pracovních listech. Žáci si založí své portfolio.

Zadáno 19. 10. 2020 

Pondělí 19. 10. 2020 

čj – online opakování psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách 

 • PL strana 7/ 1a,b,d, 7/2 , 8/4 

ma – opakování násobilka  – pracovní list příklady násobilka

 

Úterý 20. 10. 2020 

čj – barevná čeština str 5/ 2, 3

ma – učebnice 17 / 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Středa 21. 10. 2020

čj – diktát PL 8/3 

 • barevná čeština strana 7

ma – učebnice 19 / 12, 13, 14, 15, 16 

 

Čtvrtek 22. 10. 2020 

čj – opakování dě, tě, ně, bě ….. PL strana 9 celá

ma – online převody jednotek 

čj sloh – PS slohová výchova strana 6

 

Pátek 23. 10. 2020 

čj – PL strana 10 celá, barevná čeština HRAD

ma – převody jednotek PL 

Geometrie: 

Rýsuj do sešitu: 

 1. Vyznač bod S
 2. bodem S veď 2 různé přímky
 3. přímky označ k, l
 4. na přímce k zvol bod M
 5. na přímce l zvol bod N
 6. sestroj úsečku MN a barevně ji zvýrazni
 7. změř délku úsečky MN a zapiš ji 

Zadáno 13.10.2020

Středa 14.10.2020

Čj

 •  diktát – učebnice 28/5 (domácí úkol z pondělí)

 • pracovní list – barevná čeština – (šneci, kaštany..)

 • VV + Pč pokud máte chuť a náladu, vyrobte si doma podzimního ježečka, co jsme plánovali ve škole 🙁 můžete mi potom poslat fotku, na messengeru či emailem

Ma

 • pracovní list sloupce 61, 62, 63, 64

čtvrtek 15.10.2020

    ČJ

 • pracovní list – barevná čeština – obrázek deštník + žába

 • pracovní list strana 11 – párové souhlásky – ústně – doplnit cvičení 2 – napsat do sešitu

Čj – sloh

 • popis – učebnice 29 (přečíst – otázky ústně), pracovní sešit hravá čeština strana 75, PS slohová výchova strana 11

Ma

 • pracovní list sloupce 65, 66, 67, 68

pátek 16. 10. 2020

Čj

 • pracovní list – barevná čeština úhelníky

 • pracovní list strana 12 (párové souhlásky) cvičení 5 písemně do sešitu – zbytek ústně

Ma

 • geometrie – učebnice strana 18

 
Prv (p. uč. Čajková – b.cajkova@zsolsany.cz)
 • učebnice str. 8,9 – přečíst povídání o naší vlasti
 • PS str. 7/ 1,2,3 – poslat foto/scan na mail b.cajkova@zsolsany.cz
 • Pokud budou mít žáci chuť mohou si do sešitu nakreslit vlajku ČR

Čtení: denně číst alespoň 10 minut NAHLAS libovolnou knížku