II. třída


16. 11.

ČJ – uč. str. 35 – slohová cvičení – přečíst, ústně odpovědi na otázky, PS 25/6, 26/1
M – PS 27/10, 11, 12, 13, Počítáme zpaměti 10/39
Písanka – 3 – první 4 řádky
Čítanka – str. 42 a 43
Onlinecviceni:
cvičení 03a
 
Kulička se posouvá šipkami, až se dostane ke čtverečku.

13. 11.

ČJ – uč. str. 35/8 ústně, PS 25/4, 5
M –  PS 27/8, 9, Počítáme zpaměti 10/38
Písanka – str. 2 dokončit
Hravá čítanka – str 26, 27 přečíst, namalovat obrázek
Onlinecviceni:
cvičení 02a

ČJ – uč. str. 34/7 napsat slova do sešitu, PS 24 dokončit
– PS 26/6, 7, Počítáme zpaměti 10/37
Písanka – str. 2 opis slov
Čítanka – str. 40, 41
Prvouka –  uč. str. 16, 17 přečíst, prohlédnout obrázky, PS 16
Onlinecviceni:
cvičení 01a

11.11.

ČJ –  uč. str. 34/5, 6 ústně, PS 24 první polovinu (po větu Písmeno, které je na začátku slova nanuk)
– PS 26/4, 5, Počítáme zpaměti 9/35, 36
Onlinecviceni:

cvičení 02b


 

10. 11.

ČJ – uč. str. 33/3 do sešitu, 4 ústně, PS 23 celá
M – PS 25/1, 2, 3, Počítáme zpaměti 9/33, 34
Písanka – str. 1 dokončit
Čítanka – str. 39
Prvouka – uč. str. 15 – přečíst, PS 15
Onlinecviceni:
cvičení 01b

9.11.

ČJ – uč. str. 33/1 ústně, 33/2 do sešitu první dvě věty, PS 22/9, 10
M – PS 24/14, 25/15, 16, Počítáme zpaměti 8/ 31, 32
Písanka 5 – str. 1 první 4 řádky
Čítanka – str. 38
Onlinecviceni:
cvičení 01b, 02b
 
Vyzkoušejte 🙂

6.11.

ČJ – PS 21/6, 7, 22/8
M – PS – 24/12, 13, Počítáme zpaměti 8/29, 30
Hravá čítanka – str. 24 – první cvičení (se žárovkou), str. 25 celá (řešení první básničky: želva, kobra, vydra, kráva)
Onlinecviceni:
cvičení 01b, 02b – poslední 2 cvičení
 

5.11.

ČJ – uč. str. 32/1, 2 ústně, PS 20/4, 21/5
M – PS 24/11, Počítáme zpaměti – 7/27, 28
Písanka – 36 dokončit
Čítanka – str. 37
Prvouka – uč. str. 13, 14, PS 14
Onlinecviceni:
cvičení 01b, 02b (první dvě)
 

4.11.
ČJ – uč. str. 31/5 do sešitu, PS 20/2, 3
M – PS 23/8, 9, 10, Počítáme zpaměti – 7/25, 26
Onlinecviceni:
cvičení 06b
Sčítají se vždy 2 políčka vedle sebe, nad nimi je výselek sčítání.

ČJ – uč str. 31/4 c), d) do sešitu, PS 20/1
M – PS 23/6, 7, Počítáme zpaměti 6/ 23, 24
Písanka – str. 36 – první 4 řádky
Čítanka – str. 36
Prvouka – uč. str. 12 – přečíst, PS 13
Onlinecviceni:
cvičení 05b
 
Kliká se na správný výsledek.

Zadáno 2. 11. 2020
ČJ – uč. str. 31/4 a), b) do sešitu, PS – 16/14, 15
M – PS – 22/5, Počítáme zpaměti 6/21, 22
Písanka – str. 35
Čítanka – str. 35
Onlinecviceni:
cvičení 04b
 
Příklad se posunuje šipkami nad správný výsledek.

DISTANČNÍ VÝUKA 19. 10. – 23. 10. 2020

2. třída:

Žáci obdrží materiály a založí si portfolio.


Zadáno 23. 10.

ČJ – uč. str. 30/1 ústně, 30/2 – napsat věty do sešitu
M – PS 22/3, 4
Písanka – 34 – dopsat (poslední 4 řádky)
Čítanka – 34
Onlinecviceni:
cvičení 02, 03
 

cvičení 02b


Zadáno 22. 10.

ČJ – PS  16/13
M – PS 21/1, 2
Čítanka – str. 32, 33 – číst
Písanka – str. 34 – první 4 řádky
PRV – uč. str. 11 – přečíst, PS 12, video: https://www.youtube.com/watch?v=yMJR4E_ed8E
Onlinecviceni:
cvičení 01b
 
cvičení 01 

Zadáno 20. 10.

ČJ – PS 14/9, 15/10
M – PS 20/1, 2 (cv. 2 vysvětleno v příloze)
Hravá čítanka – 22, 23 – přečíst, splnit úkol
Písanka – 32
PRV – PS 8, 11 (někdo už str. 8 má)
Onlinecviceni pro ty, kteří nesjou přihlášení (nebo to nejde):
 

Zadáno 19. 10. 2020

Písanka – str. 31
Hravá čítanka – str. 21 dokončit
Čítanka – str. 31