Historie školy

Budova školy
Fotky

Učitelský sbor
Fotky

Schodiště školy
Fotky

Nalezené jednotlivosti z historie školy:

  Děkovný dopis do redakcí časopisu Rudé právo, Stráž lidu, Práce z 1. června 1954

  Setkání ročníku 1967/1968