Historie školy

Budova školy
Fotky

Učitelský sbor
Fotky

Schodiště školy
Fotky

Nalezené jednotlivosti z historie školy

  Setkání ročníku 1967/1968