12

Srp

Školní družina ve školním roce 2019/2020

Školní družina ve školním roce 2019/2020 (pondělí 12. srpen 2019)
Článek

Odpolední provoz školní družiny je od školního roku 2019/2020
prodloužen o 60 minut do 17.30 hodin.