01

Říj

Pozvánka na Valnou hromadu SRPŠ

„Spolek rodičů a přátel školy Olšany u Prostějova pořádá
dne 15. října 2019 v 16.30 hodin v prostorách ZŠ Olšany valnou hromadu spolku, srdečně vás zveme“.
Program:
– zpráva o hospodaření.
Po VH bude následovat schůze SRPŠ, uvítáme nové členy.
Program:
– pořádání akcí, rozpočet na další školní rok, atd.