09

Říj

Organizace výuky ve dnech 12. 10. – 25. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí
na celém území České republiky následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění
(v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez
zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
• U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.

V týdnu od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 se 6. a 9. třída vzdělává prezenčně (osobní přítomnost žáka ve škole) a 7. a 8. třída zůstává doma a bude vzdělávána distančně.

V týdnu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se 7. a 8. třída vzdělává prezenčně (osobní přítomnost žáka ve škole) a 6. a 9. třída zůstává doma a bude vzdělávána distančně.

Distanční výuka je povinná.