Úvod » Archiv aktualit » Mimořádný zápis do MŠ a ZŠ

Mimořádný zápis do MŠ a ZŠ

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS - MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Elektronickou přihlášku bude možno vyplnit na následujícím odkazu https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsolsany/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41326#  dne 29. 6. 2022. 

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Volná kapacita: 1 dítě  

Doplňující informace k zápisu, které se týkají cizinců s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR dostupná ZDE: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ - UKRAJINA

Pokud se někdo nemůže k zápisu dostavit osobně, může všechny potřebné dokumenty vhodit v obálce

s označením “ZÁPIS DO MŠ” do poštovní schránky na budově ZŠ či MŠ, případně poslat datovou schránkou - vgnnr6x.

 

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 11. 7. 2022.

 

V případě dotazů volejte tel. číslo: 737 329 547 – vedoucí učitelka MŠ

 

Zapsala: Bc. Vladislava Švecová, vedoucí učitelka MŠ

____________________________________________________________________________________________________________________________

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO ZŠ 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
 • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
 • datovou zprávou;
 • poštou;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Elektronickou žádost lze vyplnit na odkaze: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsolsany/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41325# dne 29. 6. 2022. 

 

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí
  3 pracovní dny ode dne této změny.

V případě odkladů platí běžný postup

 • I pokud přijde osoba zcela bez dokladů (nebo jen s vízovým dokladem), škola s ní sepíše žádost o přijetí.
 • Pokud zákonný zástupce nedoloží některou z příloh žádosti (doložení místa pobytu anebo,
  v případě žádosti o odklad, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), jde o vadu žádosti a ředitel školy pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Ředitel školy informuje žadatele, které přesně doklady ještě musí doplnit. Formálně lze řízení přerušit. Lhůta k nápravě vad a délka přerušení řízení může být z povahy věci nejdéle do konce srpna, aby ředitel školy rozhodl před začátkem školního roku.

Ředitel školy je povinen přijmout přednostně všechny žáky ze spádové oblasti (v případě cizinců s místem pobytu ve spádové oblasti), které k 31. 8. 2022 dosáhly 6 let. U ostatních dětí postupuje podle vyhlášených kritérií přijímání.

Pokud se k zápisu dostaví dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, ředitel školy zpracuje i tuto žádost, avšak až po vyhodnocení zvláštního zápisu

Volná kapacita: 5 žáků 

více informací na:  https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-ms-a-zs-pro-konani-tzv-zvlastniho-zapisu/

u Mgr. Venduly Kosinové - v.kosinova@zsolsany.cz, 732 910 749

 

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše