Úvod » Archiv aktualit » Ceny stravného od 1. 9. 2022

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Na základě propočtu skutečných nákladů na nákup potravin a v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování (příloha č. 1 výživové normy pro školní stravování

a příloha č. 2 finanční limity pro nákup potravin) se ceny stravného od 1. 9. 2022 stanovují takto:

 

Mateřská škola: strávníci 3 – 6 let (Kč/den/strávník)

Přesnídávka                Kč 9,--                        Záloha stravného Kč 180,-- (jen přesnídávka)

Oběd                           Kč 21,--                      Záloha stravného Kč 600,-- (polodenní strava)

Svačina                       Kč 9,--

Celkem                      Kč 39,--                      Záloha stravného Kč 780,-- (celodenní strava)

 

Mateřská škola: strávníci 7 let (Kč/den/strávník)

Přesnídávka                Kč 10,--                      Záloha stravného Kč 200,-- (jen přesnídávka)

Oběd                           Kč 24,--                      Záloha stravného Kč 680,-- (polodenní strava)

Svačina                       Kč 9,--

Celkem                      Kč 43,--                      Záloha stravného Kč 860,-- (celodenní strava)

 

Základní škola: strávníci 7 – 10 let (Kč/den/strávník)

Oběd                           Kč 24,--                      Záloha stravného Kč 480,--

 

Základní škola: strávníci 11 – 14 let (Kč/den/strávník)

Oběd                           Kč 27,--                      Záloha stravného Kč 540,--

 

Základní škola: strávníci 15 a více let (Kč/den/strávník)

Oběd                           Kč 30,--                      Záloha stravného Kč 600,--

 

Zálohy stravného jsou stanoveny pro 20 stravovacích dnů v měsíci.

Zákonný zástupce žáka/dítěte je povinen uhradit stravné do 20. dne předchozího měsíce na účet školského zařízení číslo 107-1375440277/0100, variabilní symbol je číslo, které stávajícím strávníkům zůstává stejné po celou dobu předškolní a následné školní docházky

a novým strávníkům bude předáno po vyplnění a odevzdání „Přihlášky ke stravování“. Variabilní symbol novým strávníkům předá vedoucí školní jídelny v průběhu září 2022. Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu předškolní a školní docházky.

Další potřebné informace, týkající se školní jídelny, najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny a školní jídelny – výdejny MŠ a Vnitřním řádu školní jídelny – výdejny ZŠ na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova.

 

V Olšanech u Prostějova, 29. 7. 2022                       Mgr. art. Branislav Lariš, Ph.D.       

Alena Gambová, vedoucí ŠJ                                         Ředitel školy

 

Ceny stravného od 1.9.2022

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše