UPOZORNĚNÍ

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu do 23:59 hod. provoz základních škol a školních družin podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Informace k distančnímu vzdělávání

Na dny 14. – 16. října obdrželi žáci materiály k výuce ve škole.

Na dny 19. – 23. října bude výuka upřesněna na webových stránkách školy během středy 14. října (rozvrh online výuky pro jednotlivé ročníky, možnosti práce apod.)

Výuka může být ve formě:

Synchronní výuka – př. realizace on-line hodin pomocí Google Meet apod.

Asynchronní výuka – př. vyučující zasílá úkoly prostřednictvím např. emailu, Google Classroom…

Výuka off-line – samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů, pracovních listů apod.

Omlouvání absence – distanční výuka je povinná

→v případě nemoci je potřeba žáky omlouvat standartním způsobem (do 3 dnů – telefon, email, SMS), on-line výuka je povinná

→nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci (pokud nebylo se zákonným zástupcem dohodnuto jinak)

 

Internetové zdroje pro výuku:

Např.:

https://edu.ceskatelevize.cz/ – portál České televize – vzdělávací videa pořady

https://t.ly/btx8 – Bezpečnost na internetu

www.NovaSkolaDUHA.cz/certifikaty/ – Nová škola – certifikáty pro on-line výuku, zatím ČJ 2, ČJ 3, budou postupně přibývat…

https://skolakov.eu/ – materiály pro 1. stupeň ZŠ